Vai a sottomenu e altri contenuti

Nùmeros chi podent abisonzare

Nùmeros chi podent abisonzare
SEGURESA

Carabineris 112
Guàrdia de finàntzia 117
Politzia - Emergèntzia Pùblica 113
Vìgiles de su fogu 115
TRASPORTOS

A.R.S.T. Azienda Regionale Sarda Trasportos 0783 71185
BANCAS

Bancu de Sardigna - Agentzia de Abasanta 0785/54235
Bancu de Sardigna - Filiale de Ilartzi 0785/54012

________________________________________
AIUTO
Ghia a su situ
Chirca
Mapa de su situ
Iscrie a su Comune
INFORMATZIONES
Nùmeros chi podent abisonzare
Indiritzos chi podent abisonzare
Preguntas
Links
PRO SA CRARESA
DERETOS E AMPARU

________________________________________
Atzessibilidade
Privacy
Crèditos

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto