Vai a sottomenu e altri contenuti

Crèsia de S’Ánghelu.

Crèsia de S'Ánghelu.
Semper in sa pratza, a manu manca, bi sunt sas ruinas de sa crèsia de S'Ánzelu. Non b'at perunu documentu chi provet sa data de su fràigu. Sa prima chi benit numenada est in su 1669, in sos documentos de sa crèsia. Non est, comuncas, antiga comente àteras crèsias.
De su chi abarradu, paret una crèsia de campusantu in ue beniat interrada sa zente. Custa crèsia, pro totu su milliotighentos, beniat impreada comente campusantu e camera mortuària e beniat impreada petzi cando bi fiant mortos, mescamente cando non fiat galu istadu fraigadu su campusantu nou in localidade Chirigheddu, in su 1900.
Sas istàtuas de s'Anzelu Custode e de s'Arcànzelu Rafaele nde sunt istadas leadas dae sa crèsia betza e posca costoidas in sa crèsia mazore, in ue galu sunt.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto