Vai a sottomenu e altri contenuti

Comente s'iscriet su sardu (4)

Comente s'iscriet su sardu (4)

Sa prepositzione de

Sa prepositzione de, comente sos àteros faeddos chi cumintzant cun sa d-, si depet iscrìere intrea: de, sena elisione e non ‘e, d'.

Es.: de unu NON d'unu

Su libru de Maria NON su libru ‘e Maria

Sa domo de Antoni NON sa domo ‘e Antoni

Frore de beranu NON frore ‘e beranu

Antunna de sartu NON antunna ‘e sartu

Prova a iscrìere:

S'ortu _________ Antoni

Sa butzaca ______sa giaca

Su cane _______ nebode meu

Unu mucadore_______ seda

Unu pratu_______ petza

Su maistru ______ iscola

Su sìndigu ______ Casteddu

Pratza __________ crèsia

Pipios ___________ bighinadu

Su cungiadu _______ Luisu

Sas craes _______ domo

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto