Vai a sottomenu e altri contenuti

Comente s'iscriet su sardu (2)

Comente s'ìscriet su sardu (2)

Imparamus a iscrìere su sardu imparende sas règulas.

Sos faeddos s'iscrient semper intreos.

Sas cunsonantes initziales b-, d-, f-, g-, a bortas, a s'incomintzu de su faeddu non si pronùntziant, ma si depent iscrìere semper.

Basu NON ‘asu

Bidda NON ‘idda

Bentu NON ‘entu

Bonu NON ‘onu

Buca NON ‘uca


Domo NON ‘omo

Durche NON ‘urche


Gatu NON ‘atu

Gùturu NON ‘uturu


Fìgiu NON ‘igiu

Pone sa rughe acanta de sa risposta giusta:

‘inu inu binu

butone utone ‘utone

dèpidu ‘èpidu èpidu

etzos betzos ‘etzos

gurteddu urteddu ‘urteddu

buca ‘uca uca

‘omìniga omìniga domìniga

baca aca ‘aca

uturinu ‘uturinu guturinu

entu bentu ‘entu

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto