Vai a sottomenu e altri contenuti

Iscola Tzìvica de Mùsica - Iscritziones 2016-2017

Iscola Tzìvica de Mùsica Intercomunale Guilcer Barigadu

(Abbasanta, Aidumajore, Ardaule, Bidoniu, Boroneddu, Busache, Fordongianus, Ilartzi, Neoneli, Norghiddo, Nughedu Santa Itòria, Santeru, Soddie, Sorradile, Tadasune, Ula, Tzeddiani)

Sunt abertos sos cursos de mùsica - Annu iscolàsticu 2016/2017

Chiterra,

Pianoforte,

Bateria,

Cantu,

Violinu,

Mùsica Corale,

Propedèutica,

Clarinete,

Sonete,

Cantu a poesia,

Cantu a tenore,

Bassu,

Mùsica eletrònica,

Istrumentos de sa traditzione,

Mùsica de insieme,

Ghia a iscurtare,

Sonu.

Sos interessados depent presentare sas iscritziones a intro de su 31/10/2016, ognunu in su Comune suo de residèntzia, rispetende sos oràrios de abertura de sos ufìtzios a su pùblicu.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto