Vai a sottomenu e altri contenuti

Crèsia de su Santìssimu Rosàriu

Crèsia se du Santissimu Rosàriu
In su 1849, cando sa crèsia fiat ghiada dae su teòlogo Dumìnigu Demontis, sa crèsia de su Santissimu Rosàriu beniat impreada pro sas missas e sa prima si faghiat sa die de s'Immaculada. In su mese de Maju de su 1882 nch'aiant postu sa trona de màrmaru comporadu in Casteddu. A pustis de su 1914 fiant istados fatos àteros traballos de mezoru a sa crèsia, semper cun s'iscopu de dda fàghere prus bella. In su 2007 ant fatu s'ùrtimu mezoru chi at bogadu a campu sa pedra basàltica de sos arcos e de sos pilastros e at dadu una lughe prus bella a s'istrutura.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto